logo
ELFED

Girişimci Kente Doğru

PROJE

Proje Sahibi :
Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği

İştirakçi Kuruluşlar :

 • Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
 • Elazığ Dernekler Federasyonu

Finansman :
T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

PROJENİN AMACI

 • Elazığ ilinin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarabilecek, yenilikçi düşünen, iş kurma hevesinde olan, yeni ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen girişimci gençlerin yetiştirilmesine olanak sağlamak.
 • Başta Kız Meslek ve Teknik Meslek Lisesi öğrencileri olmak üzere; liseli gençlere girişimcilik kültürünü kazandırmak.

PROJE GEREKÇELERİ

 • Ülkemizde girişimcilik kültürünün eksik olması,
 • Girişimci dostu ortam olgunlaşmamış olması ve
 • Elazığ’da girişimcilik kültürü ve alt yapısının zayıf olması.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

 • 100 lise öğrencisine girişimcilik eğitimi verilecek;
 • 10 başarılı girişimci tecrübelerini aktaracak;
 • “Liseliler Girişimcilik Proje Yarışması” yapılacak.

PROJE BİLGİLERİ

Uygulama Yeri:
Elazığ İl Merkezi

İşbirliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar:

 • Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası
 • Elazığ Dernekler Federasyonu


PROJE MALİYETİ

Proje’nin Toplam Maliyeti
105.000 TL

Bakanlık Desteği
60.160 TL

AYNİ KATKILAR

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü:

 • Projeye katılacak öğrencilerin tespiti, katılımcı öğrencilere ilişkin duyuruların yapılması ve katılımın sağlanması,
 • Projede eğitim verilecek salon ve sınıfların ayarlanması

Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası (ESTO):

 • Eğitim ve salon Tahsisi,
 • Oda üyelerinin ve toplumun bilgilendirilmesi,
 • Elazığ'daki medya çalışmaları,
 • Oda web sitesi ve oda gazetesinde projenin tanıtımı ve görünürlük faaliyetleri

Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED):

 • Proje Koordinatörlüğü'nün ELFED tarafından ücretsiz olarak karşılanması;
 • İstanbul'da ofis tahsisi, iletişim ve koordinasyon

Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ELKUYARD):

 • Projenin yürütülmesi, ofis tahsisi;
 • Projenin tanıtım faaliyetlerine destek, kamu oyunun bilgilendirilmesi, ulusal basınla ilişkilerin organizasyonunu gerçekleştirmek

PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

 • Eğitim materyallerinin hazırlanması- Ocak-Şubat
 • Eğitimcilerin tespiti - Şubat-Mart
 • Eğitim alacak öğrencilerin tespiti - Mart
 • Eğitimin gerçekleştirilmesi – Nisan-Mayıs (Beş hafta)
 • Sertifika törenin gerçekleştirilmesi - Mayıs
 • Başarılı girişimcilerin tespiti - Nisan
 • Tecrübe transferi toplantıları takviminin planlanması - Nisan
 • Tecrübe transferi toplantılarının gerçekleştirilmesi - Nisan-Haziran
 • Proje yarışmasının ilanı ve organizasyonu - Nisan-Haziran
 • Yarışmaya başvuruların kabulü - Haziran-Eylül
 • Proje başvurularının değerlendirilmesi - Ekim
 • Sonuçların ilanı ve ödül töreni - Kasım
 • Başarılı girişimcilerin tespiti - Nisan
 • Projenin raporlandırılması- Aralık

Copyright 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.