logo
ELFED

Yönetim Kurulu

Kazım Gökhan ELGİN

Genel Başkan

1975 Elazığ doğumludur. Elazığ Anadolu Lisesi ve Malatya Fen Lisesinden sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden 1998 yılında mezun olmuştur. İşletme yönetimi alanında Gazi üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Mezuniyetini takiben 1998 yılından bugüne 24 yıldır afet sektörünün farklı alanlarında görev almıştır.
Önce Sağlık Bakanlığı’nın 57 hastanesinin depreme karşı güçlendirilmesi projelerini hazırlayan bir mühendislik firmasında işe başlayan Elgin, daha sonra Marmara Depremi Rehabilitasyon Projelerini yürüten Başbakanlık Proje Uygulama Biriminde koordinatör olarak görev almıştır. O dönemde söz konusu Birim tarafından 1,5 Milyar ABD dolarlık fon kapsamında, deprem bölgesinde 14.500 konut inşa edilmiş ve okul, hastane, işyerinin yanı sıra altyapı yatırımları yapılmıştır. Ayrıca afet sektöründe kurumların kapasite artışı sağlanmıştır.
Görevleri kapsamında ülkemizin en yüksek deprem riski olan İstanbul’un olası bir depreme daha hazırlıklı ve daha dirençli olması için İSMEP projesinin hazırlanması ve finansman temin edilmesi konularında aktif rol almıştır.
İSMEP projesinin faaliyete geçmesi ile İstanbul Valiliği altındaki Proje Koordinasyon Birimi’ne (İPKB) Kurucu Direktör olarak 2006 yılında atanmıştır. 2006 yılından bugüne 2,4 milyar Avroluk dış kaynak kullanarak, 1321 okulun yer aldığı yaklaşık 1554 kamu binasının güçlendirilmesi ya da yıkıp yeniden inşa edilerek depreme hazırlıklı hale getirilmesinde üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.Ayrıca İSMEP projesi kapsamında, İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün yönetim ve koordinasyon binalarının inşaat ve donanımı ile Arama ve Kurtarma Birliklerinin teçhizat ve ekipman ihtiyaçları karşılanmıştır.İSMEP projesi dünyada yürütülen benzer risk azaltma projelerinin içinde kapsam açısından en bütüncül olanıdır ve uluslararası kuruluşlarca diğer ülkelere örnek gösterilmektedir.Nitekim 2020 yılı içinde ortaya çıkan COVID 19 pandemisi sırasında hızla devreye alınan ve İstanbul sağlık sistemine büyük katkı sağlayan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Okmeydanı Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, ve Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir hastanesi ile birlikte toplam 3500 yatak kapasitesi, ISMEP Projesi kapsamında İstanbul’u afetlere hazırlıklı ve dirençli yapmak üzere, Elgin’in koordinasyonunda projelendirilmiş ve kaynağı temin edilerek inşaatı tamamlanmıştır. Kazım Gökhan Elgin sıklıkla uluslararası organizasyonlara konuşmacı olarak katılmaktadır. Bunun yanı sıra CNN, New York Times gibi medya organizasyonlarında yer alan Elgin’in 12 Nisan 2012 de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı bir konuşması bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Kazım Gökhan Elgin, ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Ata TANYILDIZI

Başkan Vekili

1969’da Elazığ’da doğmuş olan Tanyıldızı, eğitim hayatını Elazığ'da tamamlamasından sonra iş hayatına giriş yapmıştır. Günümüzde tekstil, lojistik, turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 2 dönem Elazığ Spor As Başkanlığı, İstanbul Elazığ Vakfı Genel Sekreterliği, Fındıkzade Elazığ Derneği Onursal Başkanlığı ve Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) kurucular kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Macarca ve İngilizce bilen Ata Tanyıldızı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bekir DÖNDÜ

Genel Başkan Yardımcısı / Dernekler
 

18.01 .1971 tarihinde Elazığ’da dünyaya gelen Döndü, eğitim hayatını Elazığ’da tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul’a yerleşip o tarihten beri İstanbul’da ikamet etmektedir. Dört yıl Fındıkzade Elazığlılar Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Saymanlık görevini ifa etmiştir. Daha sonra Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) yönetim kurulunda yer almıştır ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini ifa etmektedir. Ev hanımı anne ve kamu görevlisi babanın çocuğu olan Döndü, 7 kardeşli ailenin 3’ncü çocuğudur. İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde DÖNDÜ DERİ ünvanlı bir şahıs işletmesinin sahibidir. 30 yıldır Duygu Döndü hanımla evlidir. Mesleki ve kültürel çeşitli STK’lara üyeliği mevcut olup ticari hayatına İstanbul’da devam etmektedir.

Vefa ÖZEL

Genel Başkan Yardımcısı / Ekonomi ve Mali İşler
 

Çemişgezek doğumlu olan Özel, 1992-1996 yılları arasında Ak Parti Sarıyer İlçe Teşkilatında görevde bulunmuştur. 2002 AK Parti kuruluşunda İl Delegesi olarak görev almıştır. Tekstil alanında çalışmakta olup, Fantezi İplik firmasının sahibidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Murat ÖZTÜRK

Genel Başkan Yardımcısı / Sosyal İşler
 

1967 yılında Elazığ’da doğan Öztürk; ilk, orta ve lise öğrenimimi Elazığ’da tamamlamıştır. 1989 yılında Fırat Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olmuştur. Kendisi, 23 yıldır Final Eğitim Kurumlarında çalışmaktadır. Evli ve bir kız, bir erkek iki çocuk babasıdır.

Bestami ÖZKAYA

Genel Başkan Yardımcısı / Üniversite
 

1976 tarihinde Elazığ’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Elazığ’da tamamladı. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998-2000 yılları arasında İSKİ Atıksu Arıtma ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı bünyesinde Çevre Mühendisi olarak görev yaptı. Akademik çalışmalarına 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. Aynı Üniversite ve Bölümde 2001 yılında yüksek lisans, 2004 yılında ise doktora çalışmalarını tamamlayarak, 2005 yılında YTÜ’de Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2006-2008 yılları arasında TÜBİTAK ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı (FP6) kapsamında yürütülen bir proje desteğiyle doktora sonrası çalışmalarını Finlandiya’da sürdürdü. Finlandiya’da yaptığı çalışmalarıyla bu ülkede Doçentlik unvanı aldı. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Türkiye’de de Doçentlik unvanı alan Özkaya, 2013 yılından beri YTÜ Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Profesör olarak görev yapmaktadır. Ziyaretçi profesör olarak birçok kez Finlandiya Tampere Teknik Üniversitesi'ne görevlendirilerek çevre biyoteknolojisi alanında uluslararası projelerde yer alan Özkaya, 2008-2010 yılları arasında YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2010-2016 yılları arasında YTÜ İnşaat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yapmıştır.  2020 yılında YTÜ Araştırma-Planlama Rektör yardımcılığı görevine atanan Özkaya halen bu görevini sürdürmektedir.

Uğur CENGİZ

Genel Başkan Yardımcısı / Kurumsal İletişim
 

1965 yılında Elazığ Merkez doğumlu, Atatürk ilkokulu, Atatürk Ortaokulu, Elazığ Lisesi ve 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğini bölümünden mezun olmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Kamu görevlileri etik mevzuatı, sürekli kurumsal gelişim eğitimlerine katılarak sertifikalar almıştır. İmar Haksen Sendikasında Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyeliği, Piri Reis Harita-Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği Üyeliği, İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Üyeliği, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Üyeliği, Defterdar İbrahim Paşa Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Sekreterliği, Şişli Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Elazığ Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerine de halen devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Özcan TÜRKOĞLU

Genel Başkan Yardımcısı / Eğitim
 

1978 yılı Elazığ doğumludur. Fırat üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 2002 yılında mezun oldu. İstanbul İli Güngören İlçesi Gündoğdu İlköğretim okulunda öğretmenlik mesleğine başladı. 2007 yılında Beykent üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında “Ailenin eğitim ve gelir düzeyinin çocuğun derse olan tutumuna ve başarısına etkisi” konulu tezli yüksek lisans yaptı. Bahçelievler İlçesinde 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda öğretmen olarak, Vali Recep Yazıcıoğlu, GSD Eğitim Vakfı ve Kumport İlk öğretim okullarında müdür yardımcısı olarak, 2012 yılından 4 Temmuz 2019 tarihine kadar İstanbul İli Fatih İlçesi Beyazıt Ford Otosan İlkokulunda Okul Müdürü olarak, 5 Temmuz 2019 tarihinden 17 Şubat 2022 tarihine kadar Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptı. 18.02.2022 tarihinden itibaren Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Soner DOĞAN

Genel Başkan Yardımcısı / Burs ve Bağışlar
 

Elazığ’ın Sivrice ilçesinin nüfusuna kayıtlı olup 1968 yılında doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamlamıştır. 1990 yılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. İlk görev yeri olan İstanbul’ da öğretmen olarak göreve başlamıştır. Aynı dönemde Beykent Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmıştır. İstanbul’un çeşitli okullarında yöneticilik görevlerinde bulunan Doğan; halen Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulunda Okul Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evlidir; Anıl ve Sude isimlerinde ikiz çocuk babasıdır.

Suna OKUR

Genel Başkan Yardımcısı / Kültür ve Sanat
 

Çorlu’da dünyaya geldi. Babasının görevi dolayısıyla ilk ve ortaokul tahsilini yurdun çeşitli bölgelerinde yaptı. Elazığ Lisesinde okudu. 1984 yılında Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Türkoloji) bölümünden mezun oldu. Türk Dili Öğretim Görevlisi olarak çalıştığı İstanbul Teknik Üniversitesinden 2007 yılında emekli oldu. 1996 – 1998 yılları arasında tiyatro sanatçısı Toron Karacaoğlu ile birlikte Pera Sanat Merkezinde Diksiyon Eğitimi verdi. Üniversitedeki görevinin yanı sıra 2004-2016 yılları arsında Harp Akademilerinde Diksiyon ve Hitabet eğitimleri verdi. 2010 yılında Suna Okur Eğitim Dan. Sanat Tic. Ltd. Şirketini kurdu. Halen, Cumhurbaşkanlığının, birçok resmi kurumun, bakanlıkların, birçok bankanın çeşitli kurum ve kuruluşların Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları, Diksiyon, İleri Sunum Teknikleri, İş Hayatında Yazışma Teknikleri, Söz Ustası Olmak Eğitimlerini vermektedir. Diksiyon (Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı) ve Zarafet, Görgü ve Protokol adlı iki kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Yalçın Gürsoy YILDIRIM

Genel Başkan Yardımcısı / Sağlık İşleri
 

1967 doğumlu olup ilk orta lise öğrenimini Ankara’da tamamlamasının ardından, 1985 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış ve 1991 yılında mezun olup Elazığ Devlet Hastanesinde Doktor olarak 17 yıl görev yapmıştır. 2007 yılında özel sektöre geçip Elazığ Medicalpark Hastanesi Genel Müdürü olmuştur. 2009 yılında Van Mericalpark Hastanesi Genel Müdürü olarak görevine devam emesinin ardından, Ocak 2012 yılında Medicalpark Göztepe hastanesine başlayarak ve 5 yıl Genel Müdürlük yapmıştır. 2017 Mart ayında Medicana Gurubuna geçip Kadıköy Hastanesinin kuruculuğu ve 4 yıl Genel Müdürlüğünü yapmıştır. 2021 yılında Medicana Ataşehir Hastanesini kurmuş ve Genel Müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2 dönemdir ELFED de sağlıktan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi üstlenmiştir.

Fethi ALTUNYUVA

Genel Başkan Yardımcısı / AR-GE
 

1976 yılında Elazığ’da doğdu. Elazığ Anadolu Lisesi ve Mersin Fen Lisesi’nden sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 2006 yılında yüksek lisansını tamamladı. Özel sektörde; ASELSAN, Karel Elektronik, TOBB.NET Bilişim, Havelsan A.Ş savunma sanayi ve bilişim firmalarında mühendis olarak görev yaptı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve TIR Dairesinde Uzman olarak çalıştı. 2005 yılında, Uluslar arası tedarik zinciri standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi amacını taşıyan ve merkezi Brüksel’de bulunan GS1(Global Standards) Organizasyonu’nun Türkiye temsilciliği yürüten TOBB Global Standartlar Merkezi Müdürü görevini yaptı. Görevi süresince bir çok yurtiçi ve yurtdışı etkinlikte görev aldı. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli tedarik zinciri firmalar ile yürütülen çeşitli projelerde koordinatörlük yaptı, bu firmaların üst düzey yöneticilerinin katılım ile oluşturulan GS1 Türkiye Komitesi sekreteryasını yürüttü.2009 Yılında Kalkınma Bakanlığı Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerini kapsayan Fırat Bölgesel Kalkınma Ajansı kurucu Genel Sekreterliği görevine atandı. Fırat Kalkınma ajansı teşkilatlanma ve kurumsal yapı oluşturulması çalışmaları tamamladıktan sonra bölge illerinin iktisadi ve sosyal kalkınmasına yönelik projeler yönetti. Ayrıca Kalkınma ajansları hibe desteklerinin Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerindeki uygulamalarına başkanlık etti. İlk kez düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Başkanlığını yaptı.Kamu görevinden ayrılarak MİMTAŞ firması Genel Müdürü olarak görev yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği(UND)’nin Avrupa Birliği Ortak transit sistemi rejim sorumlusu olarak lojistik sektörüne hizmet veren iştirak şirketinde Ar-Ge Direktörü olarak görev aldı. Halen dijital teknoloji çözümleri geliştiren Cloudpeer Global Teknoloji A.Ş Ar-Ge Direktörü olarak görevini devam ettirmektedir. Sivil toplum faaliyetlerini destekleyici çalışmalarda bulunarak, kurucular kurulunda yer aldığı Elazığ Dernekler Federasyonu(ELFED)’da Genel Başkan Yardımcısı, Kızılay Şişli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Fethi Altunyuva evli ve üç çocuk babasıdır.

Hakan DEMİR

Genel Başkan Yardımcısı / Projeler
 

1972 yılında, Elazığ-Merkez, Kesrik mahallesinde doğdu. Elazığ Anadolu Lisesi ortaokul kısmından sonra, lise öğrenimini Ankara Fen Lisesi'nde tamamlayarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Askerliğini, yedek subay olarak, Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaptı. Marmara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. 2000 yılında da Koç Üniversitesi'nde "Executive MBA" (Yönetici İşletme Yüksek Lisansı) yaptı. 1994 yılında çalışma hayatına katıldığı Koç Holding bünyesinde, önce Beko Elektronik, sonra Koç Holding, Koç Bilgi Grubu ve Koçnet şirketlerinde, AR-GE Mühendisi, Proje Yöneticisi ve Özel Projeler Müdürü olarak çalıştı. Telekomünikasyon sektörünün hemen her sahasında, Balkanlar ve Orta Asya'yı da kapsayacak boyutta, proje ve iş geliştirme, özelleştirme ve satınalma konularında faaliyetler sürdürdü. 2006 yılında, Arıkanlı Holding bünyesinde, yeni bir şirket kurarak yenilenebilir enerji ve kablosuz teknolojiler üzerine projeler geliştirdi. 2007-2009 yıllarında yurtiçi ve yurtdışı projelerde danışmanlık yaptı. Bu projelerden, 2009 yılında hayata geçen Fenercell, Fenernet ve Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösterirken, Hakan Demir bu şirketin kurucu Genel Müdürlüğü'nü üstlenmektedir. Evli, 2 çocuk babası olup, ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Mahir ORAK

Genel Başkan Yardımcısı / Hukuk İşleri
 

Av. Mahir ORAK, 1986 Elâzığ doğumludur. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2.lik derecesiyle bitirmiştir. Aynı yıl İstanbul Barosu nezdinde başlattığı Avukatlık Stajını 2010 yılında bitirdi. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde başlamış olduğu Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında “Adi Ortaklıkta Temsil” isimli tezi yazmıştır. 2012 yılı ve sonrasında Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD bünyesinde uygulama derslerine girmiştir. 2013 yılında gitmiş olduğu Almanya'nın Heidelberg şehrinde bulunan Universität Heidelberg bünyesinde Borçlar Hukuku alanında araştırmalar yapmıştır. Av. Mahir ORAK, birçok Sivil toplum Kuruluşunda İnsan Hakları, Hasta Hakları, Tüketici Hakları ve Asker Hakları alanlarında çalışmalar yürütmüş, raporlamalar yapmıştır. Çalışmalarını Adi Ortaklılar Hukuku (Consortium, Joint Venture vs.), Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Bürokrasi Danışmanlığı ve Tazminat Hukuku alanlarında yoğunlaştırmış olup bir çok tv ve haber programlarına görüşler vermiştir. 2016 yılında katılmış olduğu Birevim Ailesinde, Hukuk Müşavirliği, Disiplin Kurulu Başkanlığı ve Temsil Komisyonu Başkanlığı görevlerin bulunmuştur; Tasarruf Finansmanı Sektörünün Regülasyonu çalışmaları kapsamında bir çok çalışmada yer almıştır. Av. Mahir Orak 2020 yılından itibaren Birevim Genel Müdürlüğü görevini üslenmiş ve halen bu görevi devam ettirmektedir.

Ahmet KARAKIŞ

Genel Başkan Yardımcısı / İş Dünyası
 

1971 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde doğan Karakış, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. İstanbul Taşımacılar Birliği Başkanlığı ve Ak Parti Kartal Belediye Meclis üyeliği yapmıştır. Kendisinin İstanbul Ticaret Odası Meclis üyeliği devam etmektedir. Halen şehir içi yolcu taşıma işiyle uğraşmakta; çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Necati Yıldırım ALTUNBAŞ

Genel Başkan Yardımcısı / Teşkilat
 

1969 Elazığ Baskil doğumlu, İstanbul’da Ofis ve Kırtasiye Makineleri malzemeleri üzerine İmalat-İthalat ve İhracat yapan Laminet Ofis Sist.San. ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin kurucusudur. Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) Kurucu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Elazığ Spor Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Elazığ Kömürhan Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanıdır.

Dilek ÖZGİRGİN

Genel Başkan Yardımcısı / Kadın ve Aile
 

1978 İstanbul doğumlu olan Özgirgin’in annesi ve babası Elazığlıdır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. 17 yıllık özel sektör tecrübesinde ağırlıklı olarak olarak GSM sektöründe çalışmış ve yöneticilik yapmıştır. Türkiye genelinde birçok bankaya ve kurumsal firmaya temizlik, sözleşmeli personel temini ve dezenfeksiyon hizmeti veren şirketinde yönetici ortaklık yapmaktadır. Kolen Enerji firmasının da yetkili iş ortaklığını yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Yunus Emre SERTDEMİR

Genel Başkan Yardımcısı / Gençlik
 

1985 yılında Elazığ da dünyaya gelen Sertdemir; İlköğretim ve Lise eğitimini Elazığ’da tamamladı. İnönü Üniversitesi İşletme mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesinde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi üzerine Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Teknosa, Kliksa, D&R, ILAB Holding, Trada gibi firmalarda Satış Yöneticisi, Satış Grup Müdürü, Satın Alma Müdürü gibi farklı görevlerde çalışmıştır. Yeses Teknoloji, Art Group Global, Süt Harmanı Gıda, Zeed Bilişim gibi firmalarının kurucu ortağı ve Ceo’luk görevini yürütmektedir. Yunus Emre Sertdemir evli ve 1 çocuk babasıdır

Koray ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yardımcısı

1984 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Öztürk ilk ve orta öğrenimini Elazığ'da, yüksek öğrenimini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile beraber İşletme alanında İstanbul'da tamamlamıştır. Aynı zamanda Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Çeşitli özel sektör kuruluşlarında farklı ünvanlarla görev yaptıktan sonra halihazırda çalışmakta olduğu kamu kurumunda göreve başlamıştır. Sistem ve network mühendisliği, yapay zeka, makina öğrenmesi ve nesnelerin interneti konularında akademik çalışmalarını devam ettiren Öztürk, evli ve bir çocuk babasıdır.

Murat PALAOĞLU

Genel Sekreter

1977 yılında doğan Palaoğlu, Elazığ İlinin Palu İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. İzmir Bornova Anadolu Lisesinden mezun olmuş; lisans eğitimini 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamlamıştır. Yönetim Bilimleri yüksek lisansını ABD’de Boston Üniversitesinde yapmıştır. 2008 ve 2017 yıllarında, ABD’ de Harvard Üniversitesi’nde finans ve yönetim konularındaki ders ve programlara katılmıştır. 2000-2012 yılları arasında Gümrük Müfettişi ve Başmüfettişi olarak bürokraside çalışmış; 2012 yılında kendi isteğiyle özel sektöre yönetici olarak geçiş yaparak, uluslararası bağımsız danışmanlık ve denetim şirketi olan KPMG’ye katılmıştır. KPMG’de Vergi Bölümü şirket ortağı ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı yapmıştır. 2017 yılından bu yana KPMG Türkiye yönetiminde yer almaktadır. Türkiye’de ve uluslararası arenada iş dünyasına dair birçok proje yönetmekte ve rol üstlenmektedir. İstanbul’da ikamet etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Burak POLAT

Genel Sayman

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olduktan sonra Finansbank’ta müfettiş yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 3,5 sene bu görevde çalıştıktan sonra kariyerine Rönesans İnşaat’ın yurt dışı operasyonlarında Mali İşler Müdürü olarak devam etti. Ülkeye geri döndükten sonra Isystems Industries şirketinde Finansal Kontrol ve Hazine Direktörü olarak çalıştı. Son 6 senedir ise Turkcell ve Digiturk şirketlerinde hazine, vergi ve muhasebe alanlarında orta ve üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra şu an itibari Doğtaş-Kelebek Mobilya Grubu’nda Finanstan sorumlu üst düzey yönetici olarak kariyerine devam etmektedir. Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Muhasebe ve Denetim programında yüksek lisans derecesini tamamlamış olup, iyi derece İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir.

Mehmet Zeki ÇANAKÇI

Genel Sayman Yardımcısı

1962 yılında Elazığ’ın Sivrice İlçesinde doğmuş olup; ilk ve orta öğrenimini Elazığ’da, lise öğrenimini Elazığ Sanat Okulunda tamamlamıştır. Bu süreçte yaz aylarında da lokantada çalışmıştır. Mesleğinde ihtisas yapabilmek için 1985-1988 yılları arasında yurt dışında bulunmuştur. İstanbul Lokantacılar Odası, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Turizm ve Aşçılık Mesleği konulu seminerlere katılmıştır. Usta öğreticilik belgelerini tamamlamıştır. Ustalara, aşçılıkla ilgili seminerler vermiştir. 1989 yılında ilk kurucusu olduğu Üsküdar ve çeşitli şubelerinde; eski adıyla Niyazibey Restorant kurucularından, şu anda Üsküdar da bulunan kendi adı ve kendi markası Zekibey Restorant olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Doğukan ÇELİK

Yönetim Kurulu Üyesi / Ekonomi ve Mali İşler

3 Ocak 1992 Elazığ Merkez‘de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Elazığ Harput okullarında tamamladı. Üniversite eğitimine, Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüyle başladı. Üniversite eğitimi sürecinde göstermiş olduğu başarısıyla, Mimarlık bölümüyle çift anadal yapma hakkına sahip olarak, 2016 yılında İnşaat Mühendisliği bölümünü bölüm birinciliğiyle, Mimarlık bölümünü de onur derecesi ile bitirerek üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, meslek hayatına 2016 yılında Elazığ’da 48 konutluk Royal Suits inşaatında Şantiye Şefi olarak başladı. Burada kazanmış olduğu deneyim ve tecrübe ile üniversiteden arkadaşı Hikmet Özçaycı ile birlikte 2018 yılında İstanbul’da Doğumet İnşaat Taah. Müh. firmasını kurarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği , İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi , Kocaeli Valiliği , Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi gibi kurumların Kamu Taahhütü işlerini üstlenerek uhdesinde kalan projeleri başarı ile tamamlamakla beraber kamu taahhütü işlerine ve çeşitli özel sektör kentsel dönüşüm projelerine devam etmektedir.

Emine Deniz ŞEREN

Yönetim Kurulu Üyesi / Kadın ve Aile

1972 yılında İstanbul doğumlu olan, Emine Deniz Şeren, İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 1995 İstanbul Hukuk Fakültesi mezunudur. 1996 yılında evlenmiş ve iki çocuk annesidir. 25 yıldır avukatlık yapan Şeren, Üç dönem İstanbul Barosu Tüketici Hakları Merkezi Başkanı olarak görev yapmıştır. Kartal Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti’nde, Aile İçi Şiddeti Önleme ve Çocuk Koruma Kurullarında uzun bir dönem baro temsilcisi görevini üstenmiştir.

Gökhan ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Atatürk ilk öğretim okulunda Orta Öğretimini Karakoçan Süper Lisesinde tamamladı. 2006 -2007 eğitim öğretim döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. 2011 yılında inşaat mühendisliği bölümünden onur öğrencisi olarak mezun oldu. 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı anabilim dalı kürsüsünde yüksek lisans eğitimi başladı. 2015 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2011-2013 yılları arasında özel sektörde görev yapıp 2013 yılında Esenyurt belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlükleri bünyesinde kontrol görevlerinde bulundu. 2015-2019 yılları arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Teknik şef olarak görevine devam etmiştir. Erdoğan, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Çeşitli sertifika programlarına katılan Gökhan Erdoğan evli bir çocuk babasıdır.

Habib GAZZE

Yönetim Kurulu Üyesi / Sağlık İşleri

1968 Elazığ’da doğmuş olan Gazze, eğitim hayatına Elazığ’da başlayarak 1983 yılında İstanbul'a yerleşmesinin ardından, Marmara üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başlamıştır. Üniversite mezuniyetinden sonra vatani görevini yapıp halen devam etmekte olan muayenehanesinde diş hekimi olarak çalışmaya başlamıştır. Evli olan ve Suadiye’de İkamet eden Gazze, 2 çocuk babasıdır. Muayenehanesi Göztepe'de olup, Suadiye'de ikamet etmektedir.

Halit KARAASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi / Gençlik

20 Mayıs 1991 tarihinde Elazığ’da doğup, eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Karaaslan, Kartal Ticaret Meslek Lisesinden mezun olmasının ardından Açık Öğretim Fakültesi Turizm Otelcilik bölümünden mezun olmuştur. Erken yaşlarda sosyal ve siyasi faaliyetlerde bulunmuştur. Ak Ocaklar İstanbul İl Başkanı ve Anadolu Kardeşliği Diriliş Derneği Genel Başkanlığı görevinde üstlenmiştir. Sivil toplum kuruluşlarında ve Gençlik organizasyonlarında çeşitli gönüllülük faaliyetlerinde bulunan Karaaslan, İstanbul’da ikamet edip, ticaret ile uğraşmaktadır.

Mehtap KAÇAR

Yönetim Kurulu Üyesi / Sağlık İşleri

Elazığ’da doğan Dr. Kaçar, ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 20.06.1991 tarihinde mezun oldu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Fizyopatoloji Doktorasını tamamladı. 2007 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çeşitli akademik pozisyonlarda görev alan Kaçar, halen aynı üniversitede Fizyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyopatoloji Anabilim Dalı’nın kuruluşunda ve Doktora Programının açılmasında görev almış ve kuruluşundan itibaren Fizyopatoloji Anabilim Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Kaçar’ın uluslararası, ulusal yayınları ve kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri bulunmaktadır. Çalışmalarında daha çok sağlıklı yaşam, sağlıklı yaş alma, metabolizma, egzersiz fizyolojisi, bir tedavi yöntemi olarak egzersiz, ağır metal toksisitesi, inflamasyon ve oksidatif stres konularına odaklanmaktadır. Otizm alanında çalışmalar yürütmekte olup AutisMedi Türkiye Bilim Kurulu üyesidir. Diğer yandan Oksitosin platformunda Tıp ve Sanat alanında çalışmalar yürütmektedir. Bu platformda daha çok sanat-wellness ilişkisi, tarihte sağlıklı yaşam uygulamaları, sanat terapisi, flatelide wellbeing gibi konuları ele almaktadır. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Nöroendokrinoloji Derneği, ve Ankara Tabip Odası üyesidir. Dr. Kaçar iyi derecede İngilizce bilmektedir ve bir kız çocuğu annesidir.

Mete MURAT

Yönetim Kurulu Üyesi / Eğitim

1977 yılı Elazığ doğumlu olan Murat, İlk-orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladı. Üniversite eğitimini KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra, Final Eğitim Kurumları’nın İstanbul’daki bazı şubelerinde yöneticilik görevlerini üstlendi. Halen Bostancı Final Okulları’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Necip COŞKUN

Genel Başkan Yardımcısı / Teşkilat ve İş Dünyası

Elazığ doğumlu Coşkun; ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamış, sonrasında yatılı öğrenci olarak Fen Lisesinden mezun olmuştur. Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümünü dereceyle tamamlamıştır. Otomotiv, finans ve ihracat sektörlerinde tecrübe sahibidir. Çeşitli eğitimler ve projeler için Japonya, Amerika ve Vietnam‘da bulunmuştur. Bir Japon Otomotiv şirketinde üst düzey yönetici olarak uzun zaman görev yapmıştır. 2010 yılından bu yana kendi firmasında uluslararası ticaret ile uğraşmakta olan Coşkun aynı zamanda Kızılay Gönüllüsü ve Kızılay Şişli Şube Başkanı olarak da aktif görev yapmaktadır. Coşkun, İngilizce, Japonca ve başlangıç seviyesinde Rusça bilmektedir.

Rabia BABAOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

İlk orta ve lise öğrenimine Elazığ’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi iktisat fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi’nde sivil toplum kuruluşları ve sosyal sorumluk yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Elazığ- Manyas-Erdek- Maltepe ve Fatih’te nüfus müdürü olarak görev yaptı. Halen içişleri Bakanlığında daire başkanı olarak görev yapmaktadır. Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alan Babaoğlu, Elazığ Dernekler Federasyonunun (ELFED) Kurucu Üyesi ve Kadınlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Üsküdar’da bulunan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Başkanlığını yürütmektedir. İstanbul Elazığ Vakfı’nın Başkan Yardımcısı ve Fatih Kızılay Derneğinin Yönetim Kurulu üyesidir.

Selim SOYLU

Yönetim Kurulu Üyesi / Dernekler ve İş Dünyası

1996 İstanbul’da doğan Soylu, Güngören İlkokulu, Başakşehir Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini 2017 senesinde tamamlamasının ardından 2014 yılında iş hayatına atılmıştır. İstanbul’da yaş meyve üretimi ve toptan satışı, İhracat, gayrimenkul sektörlerinde faaliyet göstermekte olan Soylu, evlidir.

Serhat PUSAT

Yönetim Kurulu Üyesi / Sağlık İşleri

1976 Elazığ doğumlu olan Pusat, ilk, orta ve lise öğrenimimi Elazığ’da tamamladıktan sonra Gülhane Askeri Tıp Fakültesini bitirmesini takiben, aynı üniversitede Beyin Cerrahisi ihtisasını tamamlamıştır. Halen Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğretim üyesi olarak eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Seyhun ŞAHİN

Yönetim Kurulu Üyesi

1978 yılında Elazığ’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Elazığ Fırat üniversitesi Tarih lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede 2006 yılında Yüksek Lisansını 2012 yılında da Doktorasını tamamladı. 2013 yılında Yrd.Doç.Dr. Olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesinde göreve başladı. 2018 yılında Doçent ünvanını aldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Avrupa ve Bizans tarihi üzerine çok sayıda makale, bildiri ve kitabı bulunan Doç.Dr. Seyhun Şahin İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Vahap DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1979 yılında Çemişgezek’te doğan Doğan; ilk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamlamıştır. 1997 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi’nde Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans öğrenimini, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemleri ve Ulaştırma Yönetimi” programında tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2002 yılında, Pendik Belediyesi iştiraki olan Pentaş A.Ş’ de Şantiye Şefi olarak başlamıştır. 2003 yılında Pendik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Sırasıyla Kontrol Mühendisliği, İhaleli İşler Şefliği, Fen İşleri Müdür Yardımcılığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü-Belediye Başkan Danışmanlığı ve Belediye Encümen Üyeliği görevlerini yapmıştır. S.P.K Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı ve İş Güvenliği Uzmanı olan Doğan; Performans Esaslı Bütçeleme, Belediyelerde Kalite Yönetimi, Kamu İhale Kurumu Eğiticilerin Eğitilmesi ve Yapı Mühendisliği alanlarında sertifikalı eğitimler almıştır. Asfalt Yönetimi, Karayolu ve Trafik, Kentlerde Altyapı alanlarında; kurum içi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde eğitim ve seminerler vermiştir. 2012 yılından itibaren Pendik Belediyesi’nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Kendisi, Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem ve Yapı Mühendisliği Bölümünde Doktora yapmaktadır. Pendik Spor Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı mütevelli üyesidir. İngiltere’de dil eğitimi almıştır ve ileri seviyede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Copyright 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.