logo

Stratejik Amaçlarımız

ELFED

Stratejik Amaçlarımız

Kurumsal Kimlik Oluşturmak

Amaç: ELFED’in kuruluş amaçlarını en iyi şekilde yerine getirecek etkin bir kurumsal yapı oluşturmak

Faaliyetler:

 • Düzenli Yönetim ve İcra Kurulu Toplantıları
 • İl Koordinatörlüklerinin Kurulması (Elazığ, Ankara …)
 • Genç ELFED Grubunun Oluşturulması
 • Gerektiği Takdirde İktisadi İşletme Kurulması
 • Kurumsal Kimlik Materyallerinin Hazırlanması
  • Web Yayını
  • Tanıtım Filmi
  • E-Bülten


Etki Alanı Oluşturmak

Amaç: Elazığlıların yumuşak gücünü (soft power) artırmak için dolaylı ve doğrudan etkileme faaliyetlerinde bulunmak

Faaliyetler:

 • Elazığlılar Dinliyor
 • Kültür Buluşmaları
 • Kurumlara Ziyaretler
 • Üstyapı STK Üyelikleri
 • Meslek Örgütü Seçim Çalışmaları
 • Rapor Çalışmaları
 • ELFED Başarı Ödülleri
 • Danışma Meclisi Toplantıları


İletişim ve İşbirliğini Artırmak

Amaç: Elazığlıların kendi aralarındaki iletişimi artırmak ve Elazığ’ın entelektüel sermayesini etkinleştirmek için işbirliği ağları ve bilgi bankası oluşturma yoluyla ilgili kişi ve birimlerle bu bilgileri buluşturmak

Faaliyetler:

 • İstanbul Bölge Buluşmaları
 • Meslek Grubu Toplantıları
 • Komisyon Çalışmaları
 • Geziler
 • Elazığlılar İftarı
 • Duyurular


Proje Odaklı Fayda Üretmek

Amaç: İstanbul’daki Elazığlılar ve Elazığ'a yönelik ihtiyaç duyulan alanda, ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilecek projelerin hazırlanması ve uygulanması

Faaliyetler:

 • Projelere fon sağlayan kurumlara proje hazırlanması
 • Proje havuzunun oluşturulması
 • Başka kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelere destek sağlanması
 • ELFED’in proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesi için eğitimler


Sosyal Girişimciliği ve Sivil Toplum Faaliyetlerini Desteklemek

Amaç: ELFED’in ve üye derneklerin sosyal girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, sivil toplum faaliyetlerindeki etkinliğini artırmak için faaliyetlerde bulunmak.

Faaliyetler:

 • Sosyal dayanışmayı Artırıcı faaliyetler (Yardım organizasyonu, burs vb.)
 • Elazığlıların sivil toplum gücünü rrtırmaya yönelik fikir platformları
 • Elazığ derneklerinin bu yöndeki kurumsal kapasitelerini geliştirici eğitim ve seminerler

Copyright 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.