×

Yönetim Kurulu

Faik İÇMELİ

Genel Başkan

1951 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dünyaya gelen İçmeli, beş yaşında ailesiyle birlikte İstanbul ‘a göç etmiştir. İlk ve orta öğrenimini Fatih ve Vefa Lisesinde; lise öğrenimini Pendik’te tamamlamıştır. Tekel’de işçi olarak çalışmaya başlamış; aynı zamanda Sendikacılık yapmıştır.İşletmecilik Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur. 12 Eylül öncesi İstanbul MHP İl Gençlik Kolları Başkanlığında, 1999 yılından itibaren de DYP’nin çeşitli kademelerinde Başkanlık yapmıştır. 2003-2007 yılları arasında DYP İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. İslam Tarihi Araştırma Vakfı, FB Altyapı Derneği, FB Balotaj Kurulu Üyeliği, Deniz Nakliyat A.Ş. Tekel Genel Müdürlüğü, Tek Gıda İş Sendikası, İş Dünyası Vakfı, İstanbul Türk Ocağı, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Maltepe Kızılay, Avrasya Bir Vakfı, Masiad gibi birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yöneticilik yapmıştır. Halen Maltepe Emniyet Md. Dernek Başkanlığını, FB Yüksek Divan Kurul Üyeliğini,İst.Türk Ocağı Danışma Kurul Başkanlığını, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanlığını, Ar- İş Sigorta Ltd Şti. Yön. Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Kazım Gökhan ELGİN

Başkan Vekili

İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da görmüş olan Elgin, yükseköğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümünde başarıyla tamamlamıştır. 1999 Marmara depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken Başbakanlıkta Afet Hazırlık konularında uzman olarak görev yapmıştır. Aynı dönemde Gazi Üniversitesinden MBA derecesi almıştır. 2006 yılında İstanbul’u depreme hazırlamak üzere İSMEP projesinin direktörlüğüne getirilmiştir. İstanbul’daki okul-yurt-hastane-karakol gibi kamu binalarının tamamına yakını, onun idaresinde depreme karşı güçlendirilmiş ya da yıkılıp yenisi yapılmıştır. Kurucu direktörü olduğu İSMEP projesi, Dünya Bankasının Türkiye’deki en başarılı projesi seçilmiştir. Ülkemizin yüz akı sayılan projelerin mimarı Kazım Gökhan Elgin TV programlarında, konferanslarda, 5 kıtada 40 farklı ülkede, özellikle de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmalarda Türkiye’yi gururla temsil etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Salih BAYIR

Genel Başkan Yardımcısı

Derneklerden Sor. Gen. Bşk. Yrd.

1954 yılında Elazığ’da doğan Salih Bayır, ilk ve orta öğrenimini doğduğu ilçe olan Keban’da tamamlamıştır. Ardından Kayseri Mimar Sinan Öğretmen Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bayır, 1979 yılında faal olarak avukatlık yaşantısına başlamıştır. 13 yıl süren faal avukatlık döneminden sonra 1992 yılında ticaret hayatına atılan Salih Bayır, 21 senedir kendi şirketi olan Alkan Mobilya’yı yönetmektedir. Hali hazırda İstanbul Barosu üyesi olan Bayır, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Vefa ÖZEL

Genel Başkan Yardımcısı

Mali İşlerden Sor. Gen. Bşk.Yrd.

Çemişgezek doğumlu. 92-96 yılları arasında Ak Parti Sarıyer İlçe Teşkilatında görevde bulundu. 2002 AK Parti kuruluşun da il delegesi olarak görev aldı. Sanayici ve 3 çocuk babasıdır.

Ahmet KARAKIŞ

Genel Sekreter

1971 Elazığ/Sivrice doğumlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Ahmet Karakış, halen şehir içi yolcu taşıma işi ile uğraşıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları var, İstanbul Taşımacılar Birliği Başkanlığı, Ak Parti Kartal Belediye Meclis üyeliği görevlerinde bulundu.İstanbul Ticaret Odası Meclis üyeliği devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Uğur CENGİZ

Genel Başkan Yardımcısı

Tanıtım-Medya-İletişim Sor.Gen.Bşk.Yrd.

1965 Elazığ Merkez doğumlu. Elazığ lisesinden mezun oldu. 1983 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğini kazanarak İstanbul’a geldi. Okurken Arat Araştırma ve Tanıtım şirketinde araştırmacı, Hedef Dağıtım Şirketinin Bilgi İşlem Departmanında da yönetici olarak çalıştı. 1990 yılında Elazığ’da Harita Bürosu açtı. Askerliğini kısa dönem olarak 1992 yılı mart ayında tamamladı. 1992 yılında Şişli Belediyesinde Mühendis olarak göreve başlamış olup 1997 Yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne atanarak önce Beykoz Kadastro Müdürlüğünde, 2000 yılında ise Kocaeli Kadastro Müdürlüğünde çalıştı. 2002 yılından itibaren İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi olarak çalışmaktadır. Temel Jeodezi Eğitimi, GNSS ve GPS eğitimlerine katılarak sertifikalar aldı. Kurumunda Jeodezik işlerden sorumlu Proje Müdür Yardımcı olarak İstanbul, Sakarya ve Kocaeli illerinin jeodezik işlerini yürütmektedir. Kamu görevlileri etik mevzuatı, Sürekli kurumsal gelişim eğitimlerine katılarak sertifikalar aldı. MEGSİS sistemi ile ilgili kamu kurumlarına eğitim vermekle birlikte İ.T.Ü. Geomatik Bölümü öğrencilerine Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu projeler ve amaçları hakkında bilgilendirme amaçlı eğitimlerde bulunmaktadır. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri odası üyesi (Danışma Kurulu üyeliği yaptı), Türk Mühendisler Birliği Derneği İstanbul Şubesi üyesi, Piri Reis Harita-Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İmar Haksen Sendikasında Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Murat ÖZTÜRK

Genel Başkan Yardımcısı

Sosyal İşlerden Sor.Gen.Bşk.Yrd.

1967 Elazığ doğumlu ÖZTÜRK, ilk, orta ve lise öğrenimimi Elazığ’da tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi Matematik bölümünden 1989 yılında mezun oldu. 23 yıldır final eğitim kurumlarında çalışan ÖZTÜRK evli ve bir kız bir erkek iki çocuk babasıdır.

Fethi Ahmet YÜKSEL

Genel Başkan Yardımcısı

Ar-Ge Projelerden Sor.Gen.Bşk. Yrd.

1957 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve ortaokulu Elazığ Dumlupınar İlkokulu ve Mezra Ortaokulu’nda okudu. Lise öğrenimini İstanbul, Göztepe, Mehmet Beyazıt Lisesinde bitirdi. Yüksek Öğrenimini 1982 yılında İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olarak tamamladı. 1984 yılında Lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında; 1993 yılında Doktora Öğrenimini İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalında tamamladı. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, 11. Dönem Gece, Genel İşletmecilik Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri Texas Eyaleti, Texas A&M Üniversitesi, Geoscience Departmanında Doktora çalışmalarında bulundu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi, 1995 yılında Yardımcı Doçent Dr. Olarak Öğretim Üyesi görevlerine başladı. Halen İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. Altı Yüksek Lisans danışmanlığı, iki Doktora ve bir Yüksek Lisans ikinci danışmanlığı yaptı. Hava Harp Okulunda Öğr. Gör. olarak, farklı bölümlere, altı yıl ders verdi. Birçok, yurt içi ve uluslararası, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, BAP, TİKA projelerinde çalıştı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı kazı ve yüzey araştırmalarında Arkeojeofizik çalışmaları yapmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-AR (TÜBA Arkeoloji) Dergisi Hakem ve Bilim Kurulu üyesidir. Ulusal ve uluslararası arkeolojik araştırma projelerinde (Moğolistan, Macaristan, Türkmenistan, Kazakistan, Kıbrıs’ta) çalıştı. Kazakistan Pavlodar’da S. Toraighyrov Pavlodar State University‘de iki ayrı dönemde ders verdi. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler sundu. ulusal ve uluslararası dergilerde birçok bilimsel makaleleri yayınlandı. Bir kitabı ve birçok kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı ve Doğu Türkistan Göçmenlere Derneği Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası üyesidir. ISO Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçiliği, Patlayıcı Uzmanlığı ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitmenliği Sertifikaları sahibidir. Uygulamalı Jeofizik Konularında Maden, Jeotermal, yeraltı suyu, Çevre, Geoteknik, Arkeojeofizik, Arkeolojik ve Kültürel Miras, Tarihi Eserlerin Restorasyonu konularında çalışmaktadır. Evlidir.

Ahmet Çağatay TALAYHAN

Genel Başkan Yardımcısı

Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yrd.

Ahmet Çağatay Talayhan 1985 yılında Elazığ'da doğdu. Lise eğitimini Nevşehir Fen Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde bitirdi. Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı olan SAP danışmanlığı alanında birçok yurt içi ve yurt dışı projede İnsan Kaynakları Danışmanı ve Proje Yöneticisi olarak çalıştı. Halen uluslararası bir danışmanlık şirketinde Grup Yöneticisi pozisyonunu üstlenen Talayhan aynı zamanda BJK Kongre üyesidir.Evlidir.

Ahmet Doğuş CANTÜRK

Genel Başkan Yardımcısı

Hukuk İşlerinden Sor.Gen.Bşk.Yrd.

1982 Elazığ doğumludur.İlk ve orta öğrenimini Mersin'de tamamlamış ve yüksek öğrenim için geldiği İstanbul'da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.Kurucu ortağı olduğu hukuk bürosunda serbest avukatlık yapmakta,aynı zamanda bir vakıf üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.Kuvvetin birlikten doğduğuna inanan Cantürk farklı STK ve derneklerde görev almaktadır.Evli ve bir çocuk babasıdır.

Rabia BABAOĞLU

Genel Başkan Yardımcısı

Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Bşk.Yrd.

İlk, orta ve lise öğrenimi Keban’da tamamladı.İktisat fakültesi'ni bitirdi.İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi programında yüksek lisansını tamamladı.Elazığ,Manyas Erdek, Kartal, Maltepe'de Nüfus müdürü olarak görev yapmış,15 yıldır Fatih İlçe Nüfus Müdürü olarak görev yapmaktadır.Aynı zamanda Sivil Toplam kuruluşlarında da aktif olarak çalışmaktadır. ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Kurucusu ve halen Kadınlardan Sorumlu Genel Başkan YardımcısıElazığ Kültür Vakfı Genel Sekreteri (2011 yılından beri devam ediyor)Fenerbahçe Spor Klubü Delege (Kongre Üyesi 2005 Yılı 13366 nolu üyesi),Yaran-i Harput Derneği Kadın-Finanstan sorumlu Başkan Yardımcısı,Fatih Kent Konseyi Asayiş ve Zararlı Maddeler ile Mücadele Başkan Yardımcısı,Cevizli Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (2004-2009 Başkan Yardımcısı-2010-2011 Genel Başkan) Fındıkzade Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ( 2008-2010 Başkan Yardımcılığı ) Kebanlılar Derneği Kurucusu,Başkan Yardımcısı (2007-2011)

Burak POLAT

Genel Sayman

1983 doğumlu Burak Polat ortaokul ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamlamış olup, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olmuştur. Meslek hayatına QNB Finansbank Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış olup, 2010 yılına kadar bu bankada çalışmıştır. 2010-2012 yılları arasında Rönenans İnşaat firmasının yurtdışı operasyonlarında Finans Yöneticisi olarak çalışmıştır. Kariyerine daha sonra Turkcell’de Finans Müdürü olarak devam eden Burak Polat, şu anda Digiturk şirketinin Vergi ve Muhasebe operasyonlarından sorumlu Finans Direktörü olarak meslek yaşantısını sürdürmektedir. Türkiye’de SMMM olan Burak Polat, aynı zamanda Uluslararası Mali Müşavir unvanına sahiptir. Bilgi Üniversitesi’nde Muhasebe ve Denetim alanında yüksek lisans yapmıştır. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Rafet AVCI

Genel Sayman Yrd.

1955 yılında Elazığ’ da doğan Rafet AVCI; Diyarbakır Maarif Koleji mezunu olup, İstanbul- D.G.S.A Mimarlık Yüksek okulunu bitirdikten sonra, 1979 yılında İstanbul İl İmar Müdürlüğünde Planlama ve İmar görevlisi olarak memuriyet hayatına başlamış ve 2008 yılında emekli olana kadar da İmar ve İskan Bakanlığı’nda Müfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Başmüfettiş, Ankara Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü ve İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.Eylül 2019 tarih itibariyle Şile Belediyesi Başkan Yardımcılığına atandı.Halen Üsküdar’da bulunan Annopa Yapı Denetim şirketinin sahibi olup, ayrıca çeşitli kuruluşlarda da İmar ve İnşaat Danışmanlığı görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

Vahap DOĞAN

Ar-Ge Projelerinden Sorumlu Yardımcı.

1979 Yılında Çemişgezek’te doğdu.İlk ve Orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı.1997 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi ”Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği” bölümünü 2001 yılında tamamladı.Yüksek Lisansını;Bahçeşehir Üniversitesi “ Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemleri ve Ulaştırma Yönetimi” programında tamamladı.Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem ve Yapı Mühendisliği Bölümünde doktora yapmaktadır. Çalışma hayatına 2002 yılında Pendik Belediyesi iştiraki olan Pentaş A.Ş de şantiye şefi olarak başladı.Burada bir yıl çalıştıkdan sonra,2003 yılında Pendik Belediye Başkanlığı,Fen İşleri Müdürlüğünde göreve başladı.Sırası ile Kontrol Mühendisliği,İhaleli İşler Şefliği,Fen İşleri Müdür Yardımcılığı,Fen İşleri Müdürlüğü,Etüd Proje Müdürlüğü-Belediye Başkan Danışmanlığı ve Belediye Encümen üyeliği görevlerini yaptı.2012 yılından itibaren Teknik Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.S.P.K Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı ve İş Güvenliği Uzmanı olan Vahap DOĞAN,Performans Esaslı Bütçeleme,Belediyelerde Kalite Yönetimi,Kamu İhale Kurumu Eğiticilerin Eğitilmesi ve Yapı Mühendisliği alanlarında sertifikalı eğitimler aldı.Asfalt Yönetimi,Karayolu ve Trafik,Kentlerde Altyapı alanlarında kurum içi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde eğitim ve seminerler verdi.Pendik Spor Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı mütevelli üyesidir.İngiltere’de dil eğitimi aldı ve ileri seviyede İngilizce bilmektedir.Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yalçın Gürsoy YILDIRIM

Genel Başkan Yardımcısı

Sağlık İşlerinden Sorumlu Genel Bşk.Yrd.

Pertek-Sağman köyünden olup 1967 yılında Tunceli ‘ de dünyaya geldi. Öğretmen babasının tayini ile 2 yaşında Ankara’ ya yerleşti. İlk-Orta-Lise öğrenimini Ankara’ da tamamlayarak Kurtuluş Lisesinden mezun oldu. 1985 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak Elazığ’ a yerleşti. 1991 yılında F.Ü Tıp Fakültesinden mezun olup Elazığ Devlet Hastanesi acil Serviste Doktor olarak göreve başladı. 2007 yılına kadar Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakla birlikte, Elazığ’ da Şifa Polikliniği ve Görkem Tıp Merkezlerini açarak özel sağlık sektöründe yer aldı. 2004 yılında Özel Elazığ Hastanesinin ruhsatlandırma ve devlet anlaşmalarını yaparak, ilk defa Elazığ’ da Devlet Memurlarının özel hastanelerden faydalanmalarını sağladı. 2007 yılında Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Devlet Memurluğu görevinden ayrılarak, Medical Park Elazığ Hastanesinin ilk Başhekim ve Genel Müdürü olarak göreve başladı. 2009 yılında Van Medical Park Hastanesine Genel Müdür olarak atandı. 2012 yılı Ocak ayında İstanbul Medical Park Göztepe Hastane Kompleksine Medikal Direktör ve Mesul Müdür olarak göreve başladı. Aynı yıl Ekim ayında Göztepe Medical Park Hastane Kompleksine Genel Müdür oldu. 2014 yılında Medical Park Merkez Yönetiminde ‘’ Bütçe ve Strateji Koordinatörü ‘’ oldu, bu görevde 6 ay çalıştıktan sonra tekrar Medical Park Göztepe Hastane Kompleksine Genel Müdür olarak göreve başlamış olup halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Salih TURHAN

Genel Başkan Yardımcısı

Kültür ve Sanat Sorumlu Genel Bşk.Yrd.

07.02.1956 tarihinde Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ’da tamamladı. Devamında Ankara Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1977-1982 T.C. Başbakanlıkta Memur-Raportör olarak görev yaptı. 1982-1983 Kültür ve Turizm Bakanlığında Folklor Araştırmacısı olarak görev yaptı. 1982-1987 TRT Erzurum Radyosunda ses sanatçısı olarak görev yaptı. 1987-2013 Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunda Ses Sanatçısı ve Koro Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Resmi görevinin yanında 1982 yılından 2015 yılına kadar çeşitli Kurum, Kuruluş, Dernek, Vakıf ve Üniversiteler bünyesinde 25 amatör topluluk kurup yönetmiş bu korolarda yüzlerce öğrenciyi halk müziği dalında yetiştirmiş yüzlerce konser vermiştir. Ankara Keçiören, Mamak ve Adıyaman Belediye Konservatuarlarını kurup yönetmiştir. TRT repertuarı dışında yaklaşık 300 türkü derlemesi ve 1200 türküyü kaynak ses kayıtlarından notaya almış ve çeşitli ortamlarda yayımlamıştır. Halk Müziği tarzında, marş ve şarkı formunda 50 bestesi bulunmaktadır. Halk müziği ve türkü külliyatlarına dair yayımlanmış 60 kitabı, 20 proje albümü bulunmaktadır. Yurt içinde ve dışında çeşitli kongre, sempozyum, panel vb. ilmi platformlarda halk müziğini yazılı ve sözlü olarak temsil etmiş birçok ödül ve plaketle ödüllendirilmiş yine Azerbaycan VEKTÖR İlimler Akademisince Fahri Doktora payesine layık görülmüştür. TRT Radyo Kanallarında ve özel TV kanallarında farklı başlıklarla yüzlerce halk müziği program hazırlayıp sunmuştur. Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM, MESAM üyesi bulunan Salih TURHAN, 2013 Mayıs ayı itibarı ile halen Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosunda Ses Sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir.

Soner DOĞAN

Genel Başkan Yardımcısı

Eğitimden Sorumlu Genel Bşk.Yrd.

Elazığ- Sivrice nüfusuna kayıtlı Soner DOĞAN,. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Elazığ’ da tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. İlk görev yeri olan İstanbul’ da Öğretmen olarak göreve başlayıp, aynı dönem Beykent Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisansını tamamladı. İstanbul’ un çeşitli okullarında yöneticilik görevlerinde bulunan DOĞAN, halen İstanbul-Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulunda, Okul Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli olup Anıl ve Sude isimlerinde ikiz çocuk babasıdır.

Zülfü Tolga AĞAR

Yönetim Kurulu Üyesi

1975 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite Eğitimini Boston Mount Ida College’da tamamladı. Uluslararası ticaretle uğraşmaktadır.Galatasaray kongre üyesi,27.Dönem Elazığ Milletvekili ,evli, bir oğlu var.

Kürşat ARMAĞAN

Tanıtım-Medya-İletişim Sorumlu Yardımcı.

1980 yılında Elazığ Madende doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı. Lise yıllarında bazı Sivil Toplum Örgütlerinde genç yaşına rağmen görev aldı ve şiir alanında bazı çalışmalarda bulundu. 1997-1999 KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar Arası İlişkiler Eğitimi aldı. 2002 Yılında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema ve Gazetecilik Bölümünü kazandı. Fırat Üniversiesi Öğrenci Konseyi ve Medya Klubü Başkanlığı görevinde bulundu. 2003 yılında TC Maltepe Üniversitesi’nin düzenlediği “Bir Garip İstanbul “ adlı Fotoğraf Belgesel yarışmasında 1900 fotoğraf arasından 1.lik Ödülüne layık görüldü. Yine bu yıllarda Günaydın Marmara Gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2006 yılında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinden 3.lük derecesiyle Mezun oldu. İş hayatına PETLİNE PETROLLERİ Satış Destek Sorumlusu Olarak Başladı. 2008 yılında Turizm Sektörüne Girdi. Belli başlı Bazı firmalarda Genel Müdür görevinde bulundu. Bu Bilgi ve tecrübeyle AKSATUR adı altında kendi işini kurdu. Hac Umre ve Kültür Turlarında VIP hizmet vermeye devam etmektedir. İngilizce ve Zazaca Bilmektedir. TURSAB Ve Turizm Bakanlığı İstişare Üyesidir. Evli ve İstanbulda İkamet Etmektedir.

Bekir DÖNDÜ

Derneklerden Sorumlu Yardımcı.

1971 yılında Elazığ Merkez Sürsürü Mahallesinde Doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığda yaptıkdan sonra.1985 yılında İstanbul'a geldi.4 Yıl Fındıkzade Derneği Genel başkan Yardımcılığı ve saymanlık görevlerinde bulundu. Vatani görevini Mardin Kızıltepe şanyurtta yaptı. Kısa bir süre iş hayatına Romanya da devam ederek şuan 28 yıllık evli olduğu eşiyle tanıştı. yeni bosnada ikamet etmekte. 26 yıldır deri sektöründe çalışmakta. 22 yıldır da eşi Duygu DÖNDÜ ile birlikte kendi işi olan DÖNDÜ DERİNİN işletmesini yapmaktadır. 4 yıldan boyuna ise Elazığ Dernekler Federasyonu Derneklerden Sorumlu Yardımcı görevinde yer almaktadır.

Fethi Ahmet GEDİK

Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcı.

1956 yılında Elazığ-Keban-Gökbelen köyü Dere Mezrasında Doğdu. İlkokuludan sonra İStanbul göztepe Ortaokulu ve Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesini bitirdi. Daha sonra Marmara Eğitim fakültesinde eğitimine devam etti. ^6 yıldır serbest ticaret yapmaktadır. İstanbul Ticaret odası dışında herhangi bir parti veya dernek üyeliği bulunmamaktadır.

Filiz İZCİ

Sağlık İşlerinden Sorumlu Yardımcı.

1980 doğumlu. İlk ve ortaöğretimini Elazığ'da tamamladıktan sonra 2003 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 2003 - 2007 yılları arasında Elazığ ili ve ilçelerinde hekim olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında Fırat Üniversitesi Psikiyatri Anabilim dalında Psikiyatri ihtisasına başladı. 2011 yılında Psikiyatri uzmano olduktan sonra Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışmaya başladı. 2012 - 2014 yılları arasına ise Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikiyatri uzmanı olarak çalıştı. 2015 yılından itibaren ise İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim dalında Yard.Doc.Dr. olarak Şişli Florence Nightangale Hastanesinde Psikiyatrist olarak görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Pınar ALYAR

Tanıtım-Medya-İletişim Sorumlu Yardımcı.

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Pınar Alyar, lise öğrenimini, Burak Bora Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Akdeniz Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği bölümünü okudu. Aynı dönemde İşletme bölümünden de mezun olarak çift diploma ile İstanbul'a döndü. Marmara Üniversitesi'nde Pazarlama Yönetimi üzerine Master yaptı. Gıda Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatına, 4 yıl boyunca Medya sektörü'nde TRT vb. birçok ulusal kanalda sunuculuk, spikerlik yaparak devam etti. Kendini birçok alanda geliştiren Pınar Alyar, eğitimlerinin yanı sıra sanatsal ve sportif faaliyetleriyle de aktif bir sosyal yaşam sürdürmektedir. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi üzerine Doktora yapmaktadır.

Zeki ÇANAKÇI

Sosyal İşlerden Sorumlu Yardımcı.

Mehmet Zeki Çanakcı 1962 yılında Elazığ’ın Sivrice İlçesi Başkaynak köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da, lise öğrenimini Elazığ sanat okulunda tamamladı. Okurken yaz döneminde aynı zamanda lokantada çalışıyordu. Mesleğinde ihtisas yapabilmek için 1985-1988 yılları arasında yurt dışında bulundu. İstanbul Lokantacılar odası, Türkiye aşçılar federasyonu, turizm ve aşçılık mesleği konulu seminerlere katıldı. Usta öğreticilik belgelerini tamamladı. Daha sonra aşçılıkla ilgili bir çok ustalara seminerler verdi. 1989 yılında ilk kurucusu olduğu Üsküdar, Feneryolu ve çeşitli şubeleri ile eski adıyla Niyazibey Restoran şu anki adı kendi markası Zekibey Restoran olarak mesleğini sürdürmekte olan Zeki Çanakcı evli ve üç çocuk babasıdır.
zeki.canakci@hotmail.com

Necip COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

1977 yılında Elazığ’ da doğdu, ilk ve orta öğretimini de burada tamamladı. Liseyi yatılı olarak Elazığ dışında okuyan Coşkun, Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümünden derece ile mezun oldu. Bankacılık, otomotiv ve ihracat sektörlerinde tecrübesi bulunan Coşkun, çeşitli eğitimler için Japonya ve Amerika’da bulundu. 2009 yılından bu yana kendi firmasında uluslararası ticaret ile uğraşmakta, aynı zamanda bir Japon Otomotiv şirketinde üst düzey yönetici olarak da çalışmaktadır. Bekar olan Coşkun, İngilizce ve Japonca bilmektedir.

Cihan BOZKURT

Mali İşlerden Sorumlu Yardımcı

1970 Karakoçan Akarbaşı köyü doğumlu,ilk ve orta öğrenimini karakoçanda tamamladı. 1988 yılından itibaren İstanbul da ikamet etmektedir.Siyasi hayatına,1997 yılında refah partisinde başladı.Ak parti siyaset akademisinde eğitim aldı.Uzun yıllar Sancaktepe Ak Parti teşkilatlarında görev aldı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Sancaktepe merkezli ULTRGA GYO SAN.TİC.LTD.ŞTİ nde yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. Karakoçan girişimci iş adamları derneğinin kurucusudur. Sancaktepe esnaf ve sanatkarlar derneği kuru başkanı ve 3.dönem başkanlığı yapmıştır. İlim yayma cemiyeti Samandıra şubesinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Halen halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencisi olan Cihan BOZKURT evli ve üç çocuk babasıdır.

Mete UZUN

Eğitimden Sorumlu Yardımcı

25.01.1978 Ağın/ Elazığ da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Keban İlçesinde tamamladı.1996/2016 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı bünyesinde 10 yılı Özel Harekât Birlikleri (Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı/ ŞIRNAK, Sason Komando Tabur Komutanlığı/ BATMAN, Tatvan Özel Harekât Tabur Komutanlığı/ BİTLİS, Özel Harekât Tabur Komutanlığı/ TUNCELİ ve JÖAK Özel Operasyon Tabur Komutanlığı/ ANKARA) olmak üzere değişik birliklerde başarı ile 20 yıl Jandarma Astsubay olarak görev yapmıştır. 23 Temmuz 2008 tarihinde Tunceli İl J.K. lığınca BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Tunç-224 operasyonunda Nazimiye ilçesi, Dallıbahçe köyü kırsalında çıkan silahlı çatışmada yaralanmıştır. Görevini üstün gayret ve özveriyle yerine getirirken vatan ve millet uğuruna hayatını tehlikeye atarak yaralanmış olması nedeniyle TSK tarafından “ Yara İşareti Beratı ” ile ödüllendirilmiştir. 15 Temmuz “Hain Darbe Kalkışmasında” Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü emrinde Polis Memuru olarak görev yapan kardeşi Mehmet Şevket UZUN, Borsa İstanbul A.Ş. yi işgal eden FETÖ/PDY mensubu hainlere müdahale esnasında çıkan çatışmada “ŞEHİT” olmuştur. Şehit kardeşinin İstanbul ilinde ikamet eden ailesine maddi ve özelliklede de manevi destek olmak maksadıyla 05.12.2016 tarihinde başarı ile 20 yıl görev yaptığı Jandarma Genel Komutanlığından kendi isteğiyle istifa ederek ayrılmıştır. 06.12.2016 Tarihinde Borsa İstanbul A.Ş de Destek Hizmetleri Direktörlüğünde “Yönetici” olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı görevine devam etmektedir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Mete UZUN, evli ve bir çocuk babasıdır.

Lokman ÖZTÜRK

Kültür ve Sanat Sor. Yardımcı

İstanbul Kadırga ilkokulu Gedikpaşa orta okulu,Pertevniyal lisesiTrakya ye işletme okudu.Dericilik sektörü ve matbaa işleriyle uğraştı.Halen :Şişli Harbiye-Taksim Beyoğlu /İnşaat restorasyon kendi işiyle uğraşmakta. 1990 Yıl Spor Kulüp bşk. 2000 Ağın Gazetesi 2005 Ağın Der.Bşk 20072018. Elazığ Der.Bşk. Evli 3 çocuk sahibi.

Prof.Dr. Hüseyin YETİK

Sağlık İşlerinden Sorumlu Yardımcı.

İstanbul Bakırköy’de doğdu. Anne (Keydan) ve babası (Maden) Elazığ’lıdır. Ortaöğretimini Özel Akasya Kolejinde, Tıp Fakültesi eğitimini 1990-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (Çapa Tıp Fakültesi) tamamladı. Mezun olduğu 1996 yılında Eylül ayı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 2000 yılında Uzman Doktor, 2006 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör oldu. Göz Hastalıkları alanında özellikle Vitreoretinal Cerrahide uluslararası literatürde ilk kez kendisi tarafından tanımlanan cerrahi teknikleri, tanı ve tedavi bulgu ve metodları mevcuttur. Göz Hastalıkları alanında ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri, Çin ve Hindistan olmak üzere 20’den fazla ülkede onaylanan 5 adet patenti mevcuttur. EURETINA ilk Türk Genel Kurul Delegesi ve Bilimsel Araştırmalar Birimi üyesi, ASRS (American Society of Retina Specialists), AAO (American Academy of Ophthalmology), ÜAK (Üniversiteler Arası Kurul) Doçentlik Başvuruları Değerlendirme Komisyonu üyesidir. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör Öğretim Üyesidir. Aynı zamanda İstanbul Şişli Nurol Tower adresinde Prof. YETIK ROP RETINA GÖZ KLİNİĞİ adıyla kamu, üniversite ve özel tüm kurumlar dahil Türkiye’deki tüm göz klinikleri içinde tıbbi teknoloji ve cihaz parkuru en geniş en donanımlı olan özel bir göz kliniği mevcuttur.

Murat PALAOĞLU

Ar-Ge Projelerinden Sorumlu Yardımcı.

1977-İzmir doğumlu olup, Elazığ-Palu nüfusuna kayıtlıdır. İzmir Bornova Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamlamıştır. Daha sonra Yönetim Bilimleri yüksek lisansını Boston Universitesi-ABD de tamamlamıştır. Harvard Üniversitesi- ABD de 2008 ve 2017 yıllarında finans ve yönetim konularında ders ve programlara katılmıştır. 2000-2012 yılları arasında Gümrük Müfettişi ve Başmüfettişi olarak bürokraside çalışmış, 2012 yılında kendi isteği ile özel sektöre yönetici olarak geçerek uluslararası bağımsız danışmanlık ve denetim şirketi olan KPMG’ye katılmıştır. KPMG’de Vergi Bölümü şirket ortağı ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı olan Palaoğlu 2017 yılından bu yana KPMG Türkiye yönetiminde yer almaktadır. Türkiye’de ve uluslararası arenada iş dünyasına dair birçok proje yönetmekte ve rol üstlenmektedir. Evli ve bir çocuk babası olup İstanbul da ikamet etmektedir.

Lütfü NEBİOĞLU

Gençlikten Sorumlu Yardımcı.

1979 Elazığ doğumluyum. İlkokul ve liseyi Elazığ’da tamamladım.Zaman içerisinde Türkiye’nin bir çok yerinde bulundum. Ülkü ocaklarının birçok kademesinde yer aldım. 2013- 2018 arası Ülkü Ocak’ları Bayrampaşa ilçe Başkanlığında İlçe Başkanı olarak görev yaptım.O tarihten itibaren ise görevimi İl Başkan Vekili olarak sürdürmekteyim. 2 yıl önce Nebioğlu tesbih şirketini kurdum. Evli ve 4 çocuk babasıyım.

Batuhan DEMİRCAN

Gençlikten Sorumlu Yardımcı.

Elazığ’da dünyaya geldi. İlkokulu ve ortaokulu Bahçelievler İlköğretim Okulu’nda liseyi Elazığ’da Anadolu Lisesi’nde okudu. Daha sonra Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tam burslu olarak kazandı. Fakülteyi bitirdikten sonra avukatlık stajını İstanbul’da Selim Ata Ergin’in Hukuk Bürosu’nda tamamladı. Daha sonra Gold Hukuk Bürosu’nu kurdu. Halen aktif serbest avukatlık yapmaktadır aynı zamanda Demircan International Grup’ta Yönetim Kurulu Başkanıdır. Şanlıurfa Güvenlik Korucuları Derneği fahri başkanlığını da yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ahmet Taha BARIM

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcı.

09.09.1992 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğdu.Elazığ- HARPUT nüfusuna kayıtlıdır. İlk ve orta öğrenimi Ankara’da Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Daha sonra Lise öğrenimi Hatay Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayıp mezun oldu. 2018 yılında AKSİYON HUKUK BÜROSU’nun kurucu avukatı unvanıyla serbest avukat olarak halen çalışmaktadır. Üsküdar TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Başkan Yardımcılığı ve Çem-Der Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında birçok görevi bulunmaktadır.

Mücahit KARABALIK

Mali İşlerden Sorumlu Yardımcı.

1979 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Elazığ’da tamamladı. 2001 yılında Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Sonrasında dil eğitimi için gitti Amerika’da 2 yıl dil eğitiminin ardından Dowling College’inde Bankacılık ve Finans alanında MBA yaptı. Aynı zamanda Skyblue Newyork İnc. Şirketindr Finans uzmanı olarak çalıştı. 2007 yılında Türkiye’ ye dönen Karabalık çeşitli kuruluşlarda Finans Uzmanı ve Finans Müdürü olarak görev aldı. En son Türk Hava Yollları Teknik A.Ş. Yönetici olarak görev yapmakta iken istifa ederek BİREVİM firmasında görev almaya başladı. Hali hazırda BİREVİM CFO / İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktır. Karabalık, bir çok sivil toplum kuruluşunun Yönetim Kurullarında görev almaktadır.Evli ,1 çocuk babası.

Metin YILMAZ

Sosyal işlerden Sorumlu Yardımcı.

1978 Elazığ doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi İstanbul’da tamamladım. Küçük yaşlarda ticarete atıldım.1989 kuruluşlu gıda sektörünün endüstriyel yemek (topluyemek) kolunda Faaliyet gösteren aile şirketimizde çeşitli görevlerde çalıştım. Çeşitli kurum Ve kuruluşlarda sektöre ait eğitimler aldım. 15 yıldır kendi şirketim olan Pane Toplu yemekte GenelMüdürlük görevi yürütmekteyim. Bazı derneklerde aktif görev almaktayım; İYSAD İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği 2008-Halen Yönetim Kurulu Üyesi, YESİDEF Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu 2011-Halen Denetleme Kurulu Başkanı, İSO İstanbul Sanayi Odası 2014-Halen Delege, ELFED Elazığ Dernekleri Federasyonu 2019-Halen Yönetim Kurulu Üyesi. Evli ve 2 kız çocuk babasıyım.

Tuba KATI

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcı.

1986 Elazığ doğumludur. İlk,ortaokul ve lise eğitimini Elazığ ilinde tamamlamıştır. Lise eğitimi sonrasında girmiş olduğu üniversite sınavında önce Doğu Akdeniz Üniversitesi ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık’ bölümünü kazanmış 3. Sınıfa kadar bu bölümü okumuş daha sonra tek hayali olan Hukuk Fakültesini okumak ve yapmak istediği tek meslek olan Avukatlık mesleği için tekrar sınava girmiş ve Akdeniz Üniversitesi “Hukuk Fakültesini” kazanmıştır. Hukuk fakültesini 3 yılda bitirmiştir. 2013-2014 yıllarında özel şirketlerde hukuk danışmanı olarak görev yapmıştır. 2014 yılından bu yana Katı Hukuk Ve Danışmanlık Bürosunun kurucu avukatı olarak ulusal ve uluslar arası olmak üzere aktif bir şekilde serbest avukatlık hizmetine devam etmektedir. Hukukçuların birbirlerine kenetlenebilmelerini,birbirleriyle kucaklaşabilmelerini, kaynaşabilmelerini sağlamak ve tüm hukukçuların sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere, ‘Hukuk Derneklerini’ bir çatı altında birleştirmeyi başarmış ve Türkiye’de bir ilke imza atan, hukuk camiasında ( STK) sivil toplum kuruluşu olarak kurulan “Hukukçular Federasyonu’nun” genel başkan yardımcılığını üstlenmiştir. Aynı zamanda federasyon altında bulunan bir hukukçu derneğinin de başkanlığını yapmaktadır. Arabuluculuk, bilirkişilik ve uzlaştırmacılık görevlerini de ifa etmektedir. STK camiasında ve hukuk camiasında nice başarılı projelere imza atmıştır.

En Son Görüntülenenler | Ürün Karşılaştırma | Site Haritası | Kargo & İade | Gizlilik Bildirisi | Kullanım Şartları